oficiální web obce

1. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY jsou výsledkem normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou. Tato pravomoc je blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se proto vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území obce bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen “Sbírka právních předpisů”), již nevyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení na úřední desce obce, ale v uvedené

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR.


2. OSTATNÍ VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY: 

Věc

Datum vyvěšení

VV FÚ – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2023 I.

24.04.2023

VV OOP (MMMB) – PRODLOUŽENÍ: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice-Libáň)

15.11.2022

VV OOP (MZE) – změna OOP ze dne 2.4.2020

08.11.2022

VV OOP (MMMB) – PRODLOUŽENÍ: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice-Libáň)

02.09.2022

VV (MMMB) – Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov

01.08.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice-Libáň)

11.07.2022

VV (KÚSK) návrh OOP – Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje

05.07.2022

OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Březno-Čížovky)

21.06.2022

Aukční vyhláška

13.06.2022

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2022

25.04.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Žerčice)

29.03.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice)

28.03.2022

VV OOP (MZE) – Národní plán povodí Labe

04.02.2022

VV (MZE) – Oznámení o vydání OOP

04.02.2022

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

15.09.2021

VV (MMMB) – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (Obec Veselice)

15.09.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 II.

21.04.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 I.

14.04.2021

VV OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (Domousnice)

10.03.2021

VV (MMMB) – Oznámení o doručení návrhu zadání ÚP Domousnice

20.01.2021

OZVO č.1/2020 – o místním poplatku ze psů

21.10.2020

OZVO č.2/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

21.10.2020

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

29.07.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 II.

22.04.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 I.

07.04.2020

VV OOP (MZE) – lesy na území ČR (kůrovec, těžba, zalesňování)

03.04.2020

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy

26.03.2020

OZVO č.1/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.01.2020

VV (KÚSK) – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad, územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

02.10.2019

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 3.4.2019

04.09.2019

VV (MMMB) – Opatření při nedostatku vody

24.07.2019

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2019

24.04.2019