oficiální web obce

Památkově chráněné objekty:

Zámek a zámecký park s památnými stromy, kde se nachází i socha ženy v antickém rouchu a socha  poprsí muže s plnovousem, socha sv. Panny Marie.

 


Objekty památkového zájmu:

Hospodářský dvůr, roubené objekty lidové architektury, křížek, sochy sv. Vendelína a sv. Jana.

 


Objekty společenských a kulturních hodnot:

Návesní rybník, budova školy, lípa republiky, památník padlým.