oficiální web obce

Katastr obce Domousnice se rozprostírá ve východní části okresu Mladá Boleslav, na hranici s okresem Jíčín. Správní území obce se skládá ze dvou místních částí na dvou katastrálních územích: DomousniceSkyšice, vzdálené od sebe cca 3 km. Mezi nimi leží obec Řitonice. Obec je položena ve výšce 242 m. n. m. a nachází se na území o výměře 930,6 ha. Z toho k.ú. Domousnice má rozlohu 695 ha, a k.ú. Skyšice 245,6 ha.


Obec Domousnice leží v mírně zvlněné krajině, která se po obou stranách svažuje k zastavěné části obce. Na severovýchodní straně je nejvýše položena Mílová Hůra (365,5 m nad mořem) a na západní straně těsně za hranicí katastru je Křemenice (336 m nad mořem). Téměř podél celého katastrálního území jsou lesy, které v jednotlivých lokalitách zabíhají do krajiny s ornou půdou a loukami.

Krajina kolem obce Skyšice je mírně zvlněná. Nejvýše jsou položeny Přední vrchy (243,8 m nad mořem). Katastrální území je téměř nezalesněné s převážně ornou půdou. Na západní straně se k území Skyšic přimyká les,  při kterém je zahrádkářská kolonie. Při jižním okraji zastavěné části obce je rybník.


 


Vývoj správního území

V lednu 1974 byly sloučeny obce Rabakov, Veselice a Domousnice. V lednu l980 byly k nim připojeny Řitonice a Skyšice. Do roku 1992  byla obec Domousnice střediskovou obcí. V roce 1992 se Rabakov, Veselice a Řitonice osamostatnily a k Domousnicím byly připojeny pouze Skyšice.


Veřejná doprava

V obci je možné využít přímé autobusové nebo vlakové spojení ve směru Mladá Boleslav – Dolní Bousov.


Vodovod a kanalizace

V obci je vybudován vodovod a tlaková kanalizace pomocí dotace z fondu SZIF.


Obyvatelstvo obce

V současné době (k 31.12.2021) žije v obci 282 obyvatel. V Domousnicích 226 a ve Skyšicích 56.

V obci je evidováno celkem 166 čísel popisných a 21 čísel evidenčních. Poslední přidělená čísla popisná (k 31.3.2022) jsou: v Domousnicích č.p.116 a ve Skyšicích č.p.50.